İnovasyon & Sürdürülebilirlik
 

Bilimsel araştırmada sınır yoktur düsturu ile ihtiyaçlara yönelik ve sürdürülebilirliği yüksek çalışmalarla kimyaya yön veriyoruz.
Daha az tüketim ile daha çok üretmek, iş dünyasının ve insan yaşamının gereksinimleri ile doğal kaynaklar arasında verimli bir denge kurarak geleceği planlamak, sınırlı kaynaklarla sınırsız inovasyonu birleştirmek Alcoral 'ın çalışma prensibidir.

Bir hammaddeyi inovatif bir formül ve işlevde kullanarak inovasyonu sağlarken aynı zamanda optimum kullanım oranını temin ederek sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak, inovasyon ve sürdürülebilirliği büyük ölçeğe taşımanın ilk formülüdür.
Bir formül için tasarlanacak olan yeni bir ambalaj ve uygulama şekli inovasyon ve sürdürülebilirlik açısından hem kısa hem uzun vadede daha verimli bir yaşamın kapısını açar.
Benzer şekilde, sinerji içinde çalışan hammaddeleri keşfetmek, daha az ürün kullanarak daha çok verim elde etmek inovasyon ve sürdürülebilirlik için temel teşkil eder. 
Alcoral olarak tecrübeli olduğumuz ve tecrübemizi sürekli arttırdığımız bu yaklaşımlar sayesinde uzun vadede daha yaşanabilir bir dünyanın temellerini atıyoruz. 
Inovasyon ve Sürdürülebilirlik bilgiye bağlıdır. 
Sürekli gelişen bilgi ağımızı iş ortaklıklarımız ve yaratıcılığımızla harmanlıyor, inovasyon ve sürdürülebilirliği arttırıyor ve yayıyoruz. 
İnovasyon ve Sürdürülebilirlik
 
Untitled Document